top of page

Timebestilling

Online booking gjelder kun helprivat fysioterapi uten trygderefusjon og kiropraktikk.

Dersom du vil bestille time hos en Fysioterapeut eller Manuellterapuet som har trygderefusjon må du ringe 38265555. Du kan også ringe dersom du vil bestille time hos kiropraktor eller helprivat fysioterapi-

IMG_6366fellesbilde
Child Physiotherapy
Physiotherapy
Senior Physiotherapy
Fysioterapi

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til.

Kiropraktikk

Kiropraktikk er en helseprofesjon som befatter seg med diagnostikk, behandling og forebygging av biomekaniske feilfunksjoner i bevegelsesapparatet samt vurderer effekten av dette på nervesystemet og individets generelle helsetilstand. Behandlingen baseres i stor grad på manuelle metoder.

Psykomotorisk Fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapi retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstandene i kroppen, og gir økt fortrolighet og kontakt med egen kropp. Pust og spenningstilstand i muskulatur endrer seg i forhold til hvordan vi har det med oss selv. Vedvarende spenningsmønster kan låse seg over tid, og gi smerter i muskler og skjelett, eller andre plager. Stress, bekymringer, konflikter, traumatiske opplevelser og livsbelastninger virker inn på vår kropp og kroppsopplevelse. Psykomotorisk fysioterapi har som mål å være hjelp til selvhjelp. Behandlingen kan være individuell eller i gruppe.

Manuellterapi

Manuellterapi

Manuellterapeuter er fysioterapeuter med videreutdanning i manuellterapi som er en universitetsutdannelse på masternivå.  Manuellterapeuter har spesialistkompetanse innen undersøkelse, diagnostisering, behandling og forebygging av problemer i nerve-, muskel- og skjelettsystemet.

Pasientene kan gå direkte til manuellterapeut uten henvisning fra lege og dermed komme raskt i gang med behandling. Manuellterapeuten kan henvise pasienter videre til spesialisthelsetjenesten samt rekvirere billeddiagnostiske undersøkelser som røntgen, MR og CT ved behov. Manuellterapeuter kan også sykemelde inntil 12 uker.

Bestill time på telefon 38265555
Akupunktur

Medisinsk akupunktur utføres ved å sette tynne nåler i utvalgte akupunktur punkter, eller i direkte muskelknuter (triggerpunkt). I medisinsk akupunktur baserer behandler seg på vestlig medisinsk forståelse av helse og sykdom, og legger vekt på behandling som har vitenskapelig dokumentert effekt. Akupunktur brukes som et av flere verktøy i behandlingen.

© Sanden Helsesenter AS

  • Instagram - Black Circle
  • Facebook - Black Circle
bottom of page