top of page
Norsk Kiropraktorforening

Norsk Kiropraktorforening er den eneste organisasjonen for kiropraktorer i Norge og samler nærmest alle landets autoriserte kiropraktorer. NKF jobber med å forbedre integrasjonen av kiropraktorer i det norske helsevesenet, bidrar med å opprettholde en høy etisk og faglig standard blant medlemmene og jobber for å ivareta pasientenes rettigheter og tilgjengelighet til kiropraktortjenester.

 

Medlemskap i NKF forutsetter eksamen fra ECCE – godkjent lærested. I tillegg må ett års turnustjeneste være gjennomført.

bottom of page