top of page
Diagnostisk ultralyd

Ved Sanden Helsesenter tilbyr vi undersøkelser med diagnostisk ultralyd. Dette er et verktøy som i løpet av det siste tiåret har blitt brukt i utstrakt grad innen forskning og klinisk anvendelse.

Med et diagnostisk ultralyd-apparat har man muligheten til å se kunne se på «innsiden» av kroppen. Denne muligheten sammen med en grundig klinisk undersøkelse gjør at man kan bedømme og vurdere skader langt mer nøyaktig enn tidligere. Først og fremst tas en grundig sykehistorie og undersøkelse slik at man danner seg en potensiell diagnose. Først etter dette benytter man seg av ultralydapparatet for å bekrefte de funn man mener er årsaken til pasientens plager og sammenligner med den friske siden for en endelig bekreftelse. Med et ultralydapparat kan man ikke se gjennom knokkelvev slik at dersom man skal ha en vurdering på for eksempel leddflater eller prolaps kan vi henvise deg til røntgen eller MR undersøkelse.

Muskel, sener og fortykkede slimposer er alle strukturer man kan se godt ved ultralydsundersøkelse. Økt væskedannelse som man ofte ser i forbindelse med muskelskader eller hevelser i ledd er også mulig å få fremstilt.

 

Skulder

 

En av de vanligste lidelsene i bevegelsesapparatet er skuldersmerter.

En stor andel av skulderplager har sin årsak i skader på senestrukturene rundt skulderen. Andre årsaker kan være skader på kapsel, og traumatiske bruddskader samt dislokasjoner (skulder ut av ledd).

 

Diagnostisk ultralyd regnes per dags dato som et av de beste verktøy for å diagnostisere seneskader i skulderen men har begrenset innsyn på labrum skader.

 

Noen av de vanligste skadene som man finner er forandringer i senestruktur ( tendinopatier), eller fortykket sene (på folkemunne kalt senebetennelse), rupturer (avrivninger), impingement (smerter ved bevegelse av skulder ut fra kroppen), artrose i ac-leddet (slitasje i leddet mellom kragebenet og skulderbladet) og kalk i skulderen. Det finnes selvsagt flere skader i skulderleddet, men det er viktig med grundig undersøkelse for riktig behandling.

De fleste av de ovennevnte tilstander kan behandles, men det er viktig med riktig diagnose for riktig behandling.

 

 

Kne

Smerter i kneleddet er en vanlig plage og kan ha mange ulike årsaker. Igjen er seneskader en hyppig årsak samt traumatiske skader som kan gi skader på menisk og korsbånd. Også innen kneskader er diagnostisk ultralyd et nyttig verktøy som bidrar til riktig diagnose og behandling. Kiropraktoren kan også henvise videre til en utfyllende MR-undersøkelse dersom dette skulle være indikert.

Det er viktig å ta smertesignalene på alvor og få utført en grundig undersøkelse, som kan være avgjørende for en rask tilheling. Hvis man ignorerer smertene kan dette medføre kroniske plager som er vanskeligere å behandle.

 

ANKEL OG FOT

En stor andel av smertetilstander i leggen, ankelen og foten er forårsaket av overbelastningsskader i senestrukturene samt noen traumatiske leddbåndskader, som f.eks. overtråkk. En vanlig plage rundt ankelleddet og leggen er akillestendinopati. Dette er en seneskade på akillessenen som kan behandles, men igjen er det viktig å komme raskt til behandling dersom man skal få optimalt utfall av behandlingen.

Som for alle andre tilstander må det understrekes at riktig diagnose er særdeles viktig for å få riktig behandling.

 

HOFTE OG LÅR

«Ekte» hoftesmerter beskrives ofte som lyskesmerter. Det er mange årsaker til smerter i hoften. Dette krever en god klinisk undersøkelse samt en utfyllende billeddiagnostikk undersøkelse. Ultralyddiagnostikk er nyttig for å undersøke hofteleddet, lyskebrokk, seneskader rundt hoften, og rupturer (avrivninger i muskler / sener). Det finnes flere skader enn de som nevnt her og noen trenger også videre utredning med MR eller røntgen.

Kiropraktoren har en unik kompetanse og rettigheter til å henvise videre til MR, røntgen og CT.

bottom of page