top of page
Aktiv A - Aktiv med Artrose

Aktiv A eller Aktiv med Artrose er et behandlingsopplegg for personer med hofte- eller kne- artrose. Opplegget er rettet mot å redusere smerter, bedre funksjonsnivå og forsinke den videre utviklingen av sykdommen. 

Konseptet er utviklet av Oslo Universitetssykehus, og på Sanden Helsesenter er vi 3 fysioterapeuter som er utdannet aktiv A- terapeuter og vil fortløpende starte aktiv A- kurs etter behovet.

 

Kursene består i hovedsak av informasjon, testing, trening, hjelp til vektreduksjon (ved behov) og oppfølging på et individuelt nivå. 

Forløpet starter med en indivduell time hos fysioterapeut hvor du gjennomgår en konsultasjon og en rekke undersøkelser/tester. Deretter vil det bli deltakelse på en «artroseskole» som varer 3 timer og gir deg bedre innsikt i artosesykdommen, ulike behandlingsmetoder, og informasjon om hva du selv kan gjøre for å bedre dine symptomer og plager. Deretter vil du gjennomføre et individuelt tilpasset treningsprogram 2-3 ganger i uken sammen med din aktiv A- terapeut i 8 uker. Etter dette velger du selv om du vil fortsette med treningen/oppfølgingen. Det vil da bli gjort en ny undersøkelse/re-testing for evaluering og videre forløp. 

 

For mer informasjon om Aktiv A, les mer på: www.aktivmedartrose.no

 

Sanden Helsesenter er det fysioterapeuter med driftstilskudd som utøver Aktiv A- programmet. 

bottom of page