top of page
Fysioterapeut uten kommunalt driftstilskudd

Sanden helsesenter jobber noen fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd, og noen fysioterapeuter uten driftstilskudd. Kompetansen og utdanningen på våre fysioterapeuter er stor sett den samme uavhengig av om man jobber med tilskudd eller ikke. Som autorisert fysioterapeut er man underlagt helsepersonell loven og må drive praksis i henhold til regelverket uavhengig av om man jobber med eller uten driftstilskudd.

 

Hos fysioterapeutene uten kommunalt driftstilskudd kan man komme direkte inn til undersøkelse og behandling uten at man trenger rekvisisjon fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut. Finansiering av dette tilbudet betales av pasienten selv fordi fysioterapeuten ikke er finansiert av kommune og HELFO. Det er mer og mer vanlig at arbeidsgiver og helseforsikring dekker slike behandlingstilbud. Spør derfor på din arbeidsplass om din behandling blir dekket.

 

Ofte er det slik at fysioterapeuter som arbeider uten tilskudd har betydelig kortere ventetid for behandling enn fysioterapeutene med tilskudd. Differansen mellom folketrygdens egenandeler og prisen på behandling hos privatpraktiserende fysioterapeuter er ofte ikke så stor som mange tror.

 

Sanden helsesenter har vi et godt samarbeid mellom terapeutene som gir deg som pasient mulighet til å komme raskt til behandling hos fysioterapeuten uten tilskudd dersom du samtidig ønsker å stå på venteliste hos fysioterapeuten med tilskudd.

bottom of page