top of page
Neurac slyngebehandling

Slyngebehandling med Neurac metoden er en behandlingsform som består av behandlingsøvelser i Redcord slynger.

 

Målet ved Neurac-behandlingen er å gjenopprette smertefrie bevegelsesmønstre og forbedre funksjonen. Neurac- behandling utfordrer muskelsamspillet og fokuserer på årsaken bak problemene – ikke bare symptomene.

 

  • Individuell undersøkelse med kartlegging av funksjon og muskelsamspill. Tester gjennomføres ved hjelp av Redcord slynger.

  • Behandling med øvelser i slynger for å aktivere og styrke svekket muskulatur basert på funn i undersøkelsen. Allerede ved første konsultasjon forventes det smertelindring og forbedring av funksjon. Behandlingen er smertefri.

  • Utarbeidelse av et individuelt øvelsesprogram for å opprettholde og forbedre den oppnådde behandlingseffekten.

  • Oppfølgende behandlinger og treningsveiledning for å oppnå langvarig bedring. Egentrening bør fortsette også etter at man har blitt kvitt plagene for å forhindre tilbakefall.

bottom of page