top of page
Hva er Kiropraktikk?

Kiropraktoren gjenoppretter og vedlikeholder funksjonen i ditt nerve-, muskel- og skjelettsystemet. Dette hjelper deg til bedret bevegelighet, redusert smerte og økt livskvalitet.


Kiropraktoren gir deg, i tillegg til behandling, råd om holdning, kosthold og livsstil for å bedre din generelle helse. Behandlingen tilpasses den enkelte.


Kiropraktorer er en del av primærhelsetjenesten i Norge. Dette innebærer at du som pasient kan oppsøke kiropraktor direkte uten henvisning fra lege.


For å kunne kalle deg kiropraktor må du i dag ha 6 års utdannelse på universitetsnivå, inkludert turnus. Det er kun kiropraktorer som har så lang utdannelse innen undersøkelse og behandling av muskel- og skjelettlidelser.


Vi har status som primærkontakt med selvstendig behandleransvar på linje med leger, tannleger og psykologer. Kiropraktorene våre er godkjent av Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell.


Ordet kiropraktikk er av gresk opprinnelse og betyr å utføre med hendene.
 

Kiropraktikkens historie startet for ca. 120 år siden i USA av kiropraktikkens grunnlegger, D.D. Palmer. Norge fikk sin første kiropraktor i 1922. Norsk Kiropraktorforening ble stiftet i 1935 og har i dag over 650 aktive medlemmer. Profesjonen er i sterk vekst. Kiropraktikken har utviklet seg til en kunnskapsbasert helseprofesjon og blir i stadig økende grad integrert i det etablerte helsevesen, i forskning og i utdanning.


Muskelskjelettlidelser er et av de vanligste helseproblemene i den norske befolkning, i tillegg til å være det absolutt mest kostnadskrevende. Smerter i bevegelsesapparatet er årsak til hver 5 legekonsultasjon og  utgjør nesten halvparten av landets totale sykefravær og en tredjedel av landets uføretrygdede.


Stadig flere går til kiropraktor: En av tre nordmenn velger kiropraktor når de oppsøker helsetjenesten for muskelskjelettplager.

Daniel David Palmer (1845 – 1913) var grunnleggeren av kiropraktikk.

bottom of page