top of page
Finn balanse mellom jobb og hvile

Utsettes du for negativt stress uten å få den nødvendige restitusjonen, kan kroppen komme i en slags alarmberedskap og stresset får ikke sitt nødvendige utløp.

 

Det som skiller de som får stressrelaterte plager fra de som ikke får det, er bl.a. at sistnevnte gruppe klarer å slappe helt av med jevne mellomrom.

 

Hva er stress? Stress er i sin enkleste form en nødvendig og grunnleggende mobilisering av krefter, noe vi trenger for å kunne fungere og handle i hverdagen. Denne mobiliseringen av energi innebærer aktivering av både kropp og hjerne.

 

Positivt stress kjennetegnes gjerne av en opplevelse av mestring, en opplevelse av at det er lett å arbeide og at vi har kontroll.

 

Negativt stress kan derimot karakteriseres som en fysisk og følelsesmessig respons på en situasjon som vi opplever å ikke mestre. Ofte innebærer negativt stress en belastning på kroppen, noe som tærer på overskuddet og som over tid gir redusert livs- og arbeidskvalitet.

 

Belastninger som kan føre til negativt stress deles gjerne inn i tre underkategorier:

 

Fysiske belastninger kan komme fra en skade, ensidig arbeidsoppgaver eller feil arbeidsstilling.

 

Psykiske belastninger kan være negativt stress, frykt, sorg, sinne og andre følelser.

 

Kjemiske belastninger kommer fra dårlig kosthold/ernæring, feilmedisinering, tobakk, alkohol, forurensning og andre substanser som har en dårlig innflytelse på helsen.

 

Kilde : «Et liv i bevegelse « Norsk kiropraktor forening .

bottom of page