top of page
Du kan og bør gjøre en innsats!

Å leve et liv med stivhet og smerter kan gå utover livskvaliteten i hverdagen. Går man for lenge med låsninger i kroppen, kan det gi ringvirkninger. Over tid kan problemet vokse og sannsynlig også etter hvert påvirke den mentale helsen. Vi foretrekker å snakke om smerter som ”langvarige” fremfor ”kroniske”. Ordet langvarig forteller oss at noe kan gå over. Veien til bedring kan kreve tid, ressurser og fokus, men bedringen er innenfor rekkevidde. Kronisk gir derimot assosiasjoner til noe evigvarende som ikke lar seg hele. Fokuserer man på langvarig heller enn kronisk kan dette hjelpe å bygge oppunder kroppens unike ressurser og muligheter til å få deg tilbake til den fysiske og psykiske formen du ønsker å være i.

bottom of page