top of page

Fysioterapeut Signe Mardahl Holte.

Signe er utdannet fysioterapeut fra København, Danmark. Har etter endt utdanning i 2007 blitt eksaminert idrettsfysioterapeut.

Signe har mange års erfaring fra både privat og kommunal praksis. Har i de siste 10 år jobbet med gjenopptrening etter operasjoner i skulder, hofte, kne og ankel. I tillegg har hun hatt mange pasienter med idrettsmedisinsk problematikk og smerteproblematikker.

 

I sin klinikk er Signe er opptatt av å hjelpe pasienter til en bedre hverdag gjennom en grundig undersøkelse og tett oppfølging. Signe har fokus på det hele menneske og ikke kun den enkelte skade.

 

Spesialkompetanse

·-Idrettsskader

·-Ortoped kirurgiske problematikker i kne, hofte, ankel og skulder

·-Rehabilitering

·- Skadeforebyggende trening

·-Ergonomisk veiledning/     arbeidsplassvurdering

·-Kinesiotape

·-Mulligan, mobiliserings teknikker

Arbeidserfaring:

·-Privatpraktiserende fysioterapeut, Hillerød Fysioterapi og Treningssenter

·-Privatpraktiserende fysioterapeut, Herlev Fysioterapi og Trening

·-Kommunalt ansatt fysioterapeut i Københavns Kommune med speciale i gjenopptrening og rehabilitering etter ortopedkirurgiske og idrettsmedisinske problematikker (skulder, albue, ankel, hofte, kne)

·-Kommunalt ansatt fysioterapeut i Gladsaxe Kommune med speciale i gjenopptrening og rehabilitering etter ortopedkirurgiske og idrettsmedisinske problematikker.

Signe.jpg
bottom of page