top of page
Utvidet korsryggundersøkelse i kiropraktorpraksis - UKRUS

Mange som får ryggplager blir bra etter relativt kort tid, og de fleste klarer seg bra med lite eller ingen behandling. Dessverre opplever likevel en del pasienter vedvarende ryggsmerter eller plager som stadig kommer tilbake.

Utvidet korsryggundersøkelse – UKRUS, er en standardisert utredning av pasienter med korsryggsmerter av mer enn 2 ukers varighet. I tilfeller hvor plagene reduserer livskvaliteten, er det nødvendig å gjøre en grundig utredning for å finne årsaken til problemet slik at diagnose kan stilles og legges til grunn for et tilpasset behandlingsforløp.

Hva er UKRUS

„  STarT Back1 Screening Tool - screener for psykososiale faktorer

„  Bournemouth Questionnaire2 - spørreskjema vedrørende funksjonsnivå

„  Smertescore (Numerisk Rating Scale)

„  Standardisert anamnese og evidensbasert og objektive undersøkelse (UKRUS)

„  Informasjon og veiledning til pasienten

„  Anbefaling om videre oppfølging  -> epikrise til legen

 

Hvis ett eller flere av disse punktene passer kan UKRUS være aktuelt:

  • Smerter og vondt i korsryggen

  • Plager i mer enn 2 uker

  • Utstråling eller nummenhet til lår, legg eller føtter

  • Kan ikke gå langt uten pauser

  • Er engstelig for ryggplagene

  • Står i fare for å utvikle kroniske plager

  • Står i fare for å bli sykemeldt utover arbeidsgiverperioden

  • Diagnose uavklart

 

UKRUS har to milepæler:

2 uker med vedvarende ryggsmerter uten sikker bedring
Kiropraktoren utfører en grundig klinisk undersøkelse. Relevante ortopediske og nevrologiske tester vil bli gjennomført, samt tester som kartlegger psykologiske og sosiale forhold som kan ha en innvirkning på ryggens tilstand. Kiropraktoren gir informasjon og veiledning i forhold til diagnose, prognose, samt smertehåndtering i hverdagen og kommer med forslag til behandlingsplan. Ved behov kan det gis et par behandlinger for å danne seg et bilde av tilstanden før sikker diagnose stilles.

 

4 uker med vedvarende ryggsmerter uten sikker bedring
Kiropraktoren gjør en ny vurdering og henviser til MR/CT for å revurdere diagnose. Behandlingsstrategien tilpasses eventuelle nye funn og opplysninger.

bottom of page